Kontakt os

Hvordan får jeg kontakt til jer?

Hvis du gerne vil starte i et forløb, skal du til en visitationssamtale med en af vore visitatorer.

Formålet med samtalen er, at vi sammen finder ud af om og i givet fald hvilket af vores tilbud, der er relevant for dig.

Du kan kontakte visitatorerne på tlf. 41 85 90 42 eller tlf. 51 57 61 45 og få flere oplysninger om tilbuddene samt aftale tid til en samtale.I samtalen bliver du blandt andet spurgt om, hvorfor du gerne vil starte hos os, hvad du gerne vil have ud af det, hvad du har lavet før og hvad du interesserer dig for. Du vil også blive spurgt ind til de psykiske sårbarheder, du har med dig og hvilke tanker du gør dig om, hvordan du kan arbejde med dem.

Hent “Visitationsskema, som er de spørgsmål vi kommer omkring til visitationssamtalen”

Kontakten til os kan ske enten:

- via den kommunale sagsbehandler
- via psykiater/egen læge/psykolog
- eller du selv henvender dig

Ansatte i Netværkets gruppetilbud:

Leder og socialrådgiver Annalene G. Eskerod
Socialrådgiver Inge Lundkvist - 89403124
Socialrådgiver Karin Høybye - 89403123

Netværket, Fiskergade 66, 8000 århus C