Øvelse i ungetilbudet

Ungetilbuddet

Hvem er vi?

Netværket er etableret efter §104 i Lov om Social service. Organisatorisk er tilbuddet placeret i Århus Kommunes Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse, Socialafdelingen.

Ungetilbuddet er et tilbud for unge mellem 18 og 30 år med psykiske vanskeligheder, der spænder ben i den unges hverdag og almindelige ungdomsliv.

Ungetilbuddet indeholder forskellige aktiviteter, der har til formål at støtte den enkelte unge i at udvikle færdigheder og kompetencer indenfor de områder, som vanskeliggør hverdagen - med henblik på job eller uddannelse. Forløbet er tilrettelagt som et gruppeforløb for 10 unge.

Der er mødepligt 4 dage om ugen
Man: 9 - 12.00
Tirs:   9 - 12.00
Ons:  9 - 12.00
Tors: 12 - 15.45

Den daglige struktur er opbygget på følgende måde:

Kl. 09.00 - 09.30 Morgenmad, fælles snak, oprydning
Kl. 09.45 - 12.00 Aktivitet

Aktiviteterne er bygget op over 4 temaer:

• relationer og samvær
• krop, kost og bevægelse
• vidensdeling eller undervisning
• praktisk arbejde

Som ung i gruppen siger man ja, til at arbejde med alle temaerne og personlig udvikling i samspil med de andre unge i gruppen.

Hvis selvværdet er lavt eller angsten er dominerende, kan det være svært at skulle forholde sig til fremtiden, drømme og ønsker - flere unge udtrykker Og så sidder man og tænker, at de andres liv er meget mere interessant og indholdsrigt end ens eget.

Det er for de fleste svært, og en stor overvindelse, at få fortalt om sig selv, sine tanker og følelser i det første lange stykke tid i gruppen. Mange oplever med tiden at det at fortælle ting de måske aldrig har fortalt til nogen før, er en proces der skaber forandring og udvikling.

Der er stor åbenhed i ungegruppen, -og tryghed og tillid er to af de vigtigste værdier i gruppen.

Gruppen og de to medarbejdere planlægger i fællesskab formen på indholdet i aktiviteterne.
Et forløb i Ungetilbuddet planlægges tidsmæssigt individuelt og i samarbejde med sagsbehandler.

Hvem er du?

'Jeg har stadig mål, jeg gerne vil nå. Jeg vil gerne have et job eller uddannelse på et eller andet tidspunkt -Jeg vil bare gerne finde ud af hvem jeg selv er.'

Sådan siger mange af de unge, der er en del af Ungetilbuddet. De unge understreger også, at det er vigtigt for dem, at have en hverdag sammen med andre unge, som forstår deres egen situation, tanker og følelser - på en anden måde end de professionelle kan.

Er du mellem 18 og 30 år, og har psykiske vanskeligheder - som spænder ben for dig i din hverdag. Så er Ungetilbuddet måske noget for dig.

• Du er uafklaret i forhold til din fremtid.
• Du har et ønske om forandring af din hverdag.
• Du har et ønske om uddannelse eller job på længere sigt.
• Du har behov for støtte til at nå dine mål og drømme.
• Du er fortrinsvis på kontanthjælp eller sygedagpenge.

Hvordan bliver du en del af gruppen?

Det er enkelt at blive henvist til Ungetilbuddet.

1. Du henvender dig telefonisk til en visitator (Louise eller Janni) på tlf. 5157 6145 eller 4185 9042 hvor I aftaler et møde.

2. Du mødes med Louise eller Janni, der fortæller dig om Ungetilbuddet. I fællesskab udfylder I et skema med fokus på hvem du er og afklarer dine behov for støtte. I undersøger også din motivation for forandring. Du er velkommen til at tage en person med.

3. Ungetilbuddet har 10 pladser. Når der er en ledig plads på holdet, bliver du kontaktet af Jeanette eller Peter fra Ungetilbuddet og inviteret til en opstartssamtale. Såfremt der ikke er ledige pladser, er der mulighed for at komme på venteliste.

Ansatte i Netværkets Ungetilbud:


Socialrådgiver
Jeanette Jensen
mobil 41 85 69 71


Pædagog
Peter Majgaard
mobil 41 85 69 76

Benyt endelig telefonsvareren, hvis vi ikke træffes, så ringer vi tilbage snarest muligt.

Hent Ungetilbudets brochure her

Ugeplan uge 18
Netværket, Fiskergade 66, 8000 århus C