Opholdsrum

Recovery


Recovery er et engelsk ord, der beskriver det enkelte menneskes proces med at komme sig efter fysisk eller psykisk sygdom.

Århus kommune arbejder med en Recovery-tankegang, som handler om, at psykiske lidelser ikke er en stationær tilstand, men at mange mennesker kan komme sig og komme videre med et meningsfyldt liv. Recovery dækker en bred vifte af indgangsvinkler til arbejdet med at komme sig.

I Århus kommune har vi en fælles vision om at:
”Alle kan komme sig/udvikle sig - recovery er et fælles ansvar“.

Når der tilrettelægges et forløb sammen med en bruger, tages der udgangspunkt i de 4 grundliggende værdier:

1. værdi - Personorientering
2. værdi - Personinvolvering
3. værdi - Selvbestemmelse
4. værdi - Potentiale for udvikling

1. værdi - Personorientering
Det enkelte menneske først - ”intet menneske kan reduceres til en diagnose, til symptomer eller funktionsnedsættelser, men ethvert menneske må mødes som en unik og særlig person med en livshistorie, konkrete problemer og også forhåbninger og drømme“.

2. værdi - Personinvolvering
”Nothing about us without us“ - man kan ikke tilrettelægge behandling eller støtte for mennesker, men det enkelte menneskes egne erfaringer og præferencer må inddrages. Dette gælder på individniveau, men også i forhold til planlægning, implementering og evaluering af indsatsen, hvor erfaringsekspertisen anerkendes på linje med professionelle kvalifikationer.

3. værdi - Selvbestemmelse
Handler om valgmuligheder. At kunne træffe afgørelser i eget liv, er en fundamental menneskeret. Værdien er et opgør med tanken om, at mennesker må affinde sig med valget mellemen behandling, de ikke ønsker eller ingenting.

4. værdi - Potentiale for udvikling
Håbet om, at alle har mulighed for at vokse og gro, og at ingen skal affinde sig med at være sat ud på et sidespor, kategoriseret som et håbløst tilfælde. Et opgør med de nogle gange velmente, men altid undertrykkende, begrænsende forestillinger og lave forventninger, som mange borgere med funktionsnedsættelser oplever.

I Netværket arbejder vi med den grundliggende recovery tanke og de 4 værdier. Vores arbejde tager endvidere afsæt i en tanke om empowerment - hvilket vil sige - at vi ønsker at styrke det enkeltes menneskes mulighed for øget medbestemmelse, magt, indflydelse, ansvar, valgmuligheder mv.

I det daglige arbejder vi ud fra brugernes ønsker om afklaring af fremtidig forsørgelse i forhold til arbejde og uddannelse. Vores mål er at brugerne kommer væk fra en forsørgelse på kontanthjælp, sygedagpenge eller lign. og bliver afklaret til f.eks. arbejde på almindelige vilkår, uddannelse, fleksjob eller pension og skånejob.

I vores tilbud lægger vi vægt på at brugeren selv vælger de delmål de vil arbejde med i samtalegrupperne eller på ungetilbuddet. Brugernes mål er sjældent stationære mål -da målene hele tiden justeres gennem det samspil og den sparring, der sker med de øvrige brugere og medarbejdere. For os er det vigtigt, at det aktuelle arbejde med den enkelte bruger i grupperne også giver mening for den enkelte bruger her og nu. For os er vejen målet - det vil sige at brugerens arbejde med processer som drømme,håb, ønsker om forandringer mv. er det vigtige arbejde i Netværket.

Hvis du vil vide mere om hvordan Århus kommune arbejder med recovery kan du læse mere på www.aarhuskommune.dk/recoveryorientering.

Teksten som

pdf

Screeningsrapport 2014

pdf
Netværket, Fiskergade 66, 8000 århus C