Møde i ungegruppen


Hvis du gerne vil starte i et forløb, skal du til en visitationssamtale med en af vore visitatorer.

Formålet med samtalen er, at vi sammen finder ud af om og i givet fald hvilket af vores tilbud, der er relevant for dig.

Du kan kontakte visitationen på tlf. 41 88 85 42.


I samtalen bliver du blandt andet spurgt om, hvorfor du gerne vil starte hos os, hvad du gerne vil have ud af det, hvad du har lavet før og hvad du interesserer dig for. Du vil også blive spurgt ind til de psykiske sårbarheder, du har med dig og hvilke tanker du gør dig om, hvordan du kan arbejde med dem.

I uge 4 flytter vi adresse til Nørre Alle 31. Vi kan være svære at træffe i denne uge, men forventer at være på plads igen fra uge 5.

Netværket er et tilbud om rehabiliteringsforløb under Århus Kommunes Socialforvaltning i henhold til servicelovens § 104.
Tilbuddet er for borgere i hele kommunen.
Formålet er at bistå jobcentrene med at opnå vellykkede forløb for personer med rehabiliteringsbehov og psykiske vanskeligheder.

Metoder vi arbejder med: Socialt gruppearbejde, recovery, empowerment, kognitive metoder m.fl.

Netværkets kerneopgave er at støtte borgere med psykiske vanskeligheder og rehabiliteringsbehov i samarbejde med Jobcentret. Der arbejdes med personlig proces og afklaring i støttende gruppeforløb.

(Se billeder af personalet længere nede på siden)

Brugerne siger:

Personalet

Karin Høybye
Socialrådgiver (Gruppetilbud)
Inge Lundkvist
Socialrådgiver (Gruppetilbud)
Peter Majgaard
Pædagog (Ungetilbud)
Jeanette Jensen
Socialrådgiver (Ungetilbud)

Netværket, Fiskergade 66, 8000 århus C