Midt i et gruppemøde

Netværkets gruppetilbud

Hvem er vi?

Netværket er et afklarende og støttende gruppetilbud under Socialpsykiatri og Udsatte voksne i Århus Kommune.
Vi har flere forskellige grupper, herunder også en Studiegruppe, der retter sig mod studerende på videregående uddannelser. Se vedlagte link
Tilbuddet kan også tænkes ind som et element i et udviklingsforløb.

Mentor: Udover gruppeforløbet kan der være mulighed for at aftale et mentorforløb for et begrænset antal personer. Ring og hør nærmere!

I din proces kan vi f.eks støtte dig til:

- at blive afklaret omkring beskæftigelse/uddannelse
- at blive klogere på dig selv og dine vanskeligheder
- at finde veje ind og ud af det offentlige system(sagsbehandlere, læge etc)
- at tænke nyt

Vi er støttende og udfordrende i det tempo du er parat til.

Grupperne mødes 2 timer ugentlig i et forløb på 16 uger ad gangen med start februar og september.
Vi har forskellige grupper afhængig af, hvor du er i din proces, der er således Start-grupper, I gang-grupper, Job/fleks-grupper og Studie-grupper.
Grupperne mødes kl. 13 - 15, Studie-grupperne dog fra 16 - 18.
Nogle vælger at stoppe efter et forløb, men størstedelen er her i flere forløb.
Når du først er startet i gruppe hos os, er det dig selv, der sammen med os vurderer, om det giver mening for dig at fortsætte.
Man kan således være her fra man er helt uafklaret og ikke rigtig ved, hvad man vil og kan uddannelses- og jobmæssigt og mens man lidt efter lidt finder ud af det, ex. går på VUC eller er i afprøvning et sted og måske videre til at være i uddannelse, komme i job, måske i fleksjob eller bliver afklaret til pension.
Hvis man tilkendes pension, mens man er tilknyttet Netværket, har man mulighed for at være her 1 - 2 forløb yderligere for at få støtte til at orientere sig i den nye situation som pensionist.

Grupperne ledes af 2 gruppeledere, hvoraf den ene er ansat i Netværket og den anden kan være en socialrådgiver, som vi har ”lånt” fra et af Jobcentrene.
Dette sikrer, at vi altid har den nyeste viden på områderne som kontanthjælp, rehabilitering, aktivering, fleksjob m.m - eller hurtig adgang til at blive a jour førte!

Ved gruppemøderne sikrer vi altid, at alle kommer til orde, og man bliver spurgt om, hvad, der er sket siden sidst, hvad der optager lige nu og hvad man ønsker at snakke om / få støtte til.
Efterhånden som man lærer hinanden at kende i gruppen kan man sammen med gruppelederne give hinanden god sparring og støtte. Eksempelvis oplever mange det som meget hjælpsomt, når en anden gruppe-deltager kan fortælle, at .“sådan havde jeg det også for _ år siden, og jeg gjorde..” eller ” det syntes jeg også var rigtig svært, måske kan man i stedet..” Det er altid godt at mærke, at man ikke er ”Palle alene i verden!”
I møderne bliver der også tid til at tage nogle emner og temaer op.
Gruppen definerer sammen med gruppelederne, hvad der er vigtigt for dem at få kigget nærmere på.
Som emner kan man stort set vælge alt det, der spænder ben for en, det, der forhindrer, at man ikke “bare” drøner deruda med 110 km. i timen!
Eksempler kan være Selvværd / Selvtillid, Konflikter, Medicinering og behandling, Døgnrytme, Drømme og håb , Fremtidsplaner, Planlægning af hverdagen, Eksamenslæsning og meget andet.

Arbejdsmetoden er en recoveryorienteret tilgang, hvor vi anvender gruppemetoden til at støtte hinanden og bruge den synergi, som er i gruppen.
Desuden har de ansatte videreuddannelse i Den kognitive arbejdsmetode, hvilket er blevet en integreret arbejdsmetode hos os.
Vi bestræber os dog altid på at finde den form/ metode, der er mest brugbar for den enkelte. Vore vigtigste værdier er åbenhed, tryghed og tillid.

Se også hjemmesidens faneblad ”Om os”, hvor nogle brugere udtaler sig om, hvad de tænker om Netværket og hvordan de kan bruge det.

Hvem er du?

- du har psykiske vanskeligheder der spænder ben for dig i hverdagen
- du behøver ikke at have en diagnose, men kan have det
- du skal være bosat i Århus kommune, være over 18 år og ikke tilkendt pension
- aldersmæssigt kan du være mellem 18-65 år
- du skal have et ønske om at blive klogere på dig selv og din situation, og være villig til at arbejde med forandring. Du erkender, at der er noget psykisk, der gør det svært for dig, og du ønsker at finde ud af, hvad du så kan klare uddannelses- og jobmæssigt.

Hvordan får jeg kontakt til jer?

Hvis du gerne vil starte i et forløb, skal du til en visitationssamtale med en af vore visitatorer.

Formålet med samtalen er, at vi sammen finder ud af om og i givet fald hvilket af vores tilbud, der er relevant for dig.

Du kan kontakte visitationen på tlf. 41 88 85 42.


I samtalen bliver du blandt andet spurgt om, hvorfor du gerne vil starte hos os, hvad du gerne vil have ud af det, hvad du har lavet før og hvad du interesserer dig for. Du vil også blive spurgt ind til de psykiske sårbarheder, du har med dig og hvilke tanker du gør dig om, hvordan du kan arbejde med dem.

Kontakten til os kan ske enten:

- via den kommunale sagsbehandler
- via psykiater/egen læge/psykolog
- eller du selv henvender dig

Ansatte i Netværkets gruppetilbud:

Socialrådgiver Inge Lundkvist - 89403124
Socialrådgiver Karin Høybye - 89403123

Udskrivning

Hvis du ønsker at udskrive gruppetilbudets brochurer skal du trykke på skyikonet med pilen.
Du finder det øverst på siden når du har åbnet dokumentet.

Hent Gruppetilbudets brochure her
Netværket, Fiskergade 66, 8000 århus C